Handbook on Participatory Vulnerability and Capacity Needs Assessment- Resource and Ecological Assessment (Filipino)

Upang tumulong sa institusyonalisasyon ng pangangasiwa ng bakawan sa Siruma, Camarines Sur, ang Institute of Social Order, ang aming grantee, ay isinulat ang Handbook on Participatory Vulnerability and Capacity Needs Assessment – Resource and Ecological Assessment (PVCNA – REA), isang community-based reforestation approach batay sa mga pamamaraang nakabatay sa agham, upang makatulong na mapabuti at mapanatili ang bakawan ng kagubatan ng munisipyo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn